0 Košarica
Dodano v košarico
  Število izdelkov v košarici
  V košarici je 1 izdelek
   Skupaj

   1. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

   Upravitelj portala Fatalka.si spoštuje zasebnost in se zavezuje, da nikoli in na noben način ne bo zlorabil osebnih podatkov svojih uporabnikov. Storjeno bo vse potrebno za trajno zaščito osebnih podatkov pred kršitvami.

   Zbrane osebne podatke obdelujemo in varujemo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Ur.l. RS št. 94/07  (ZVOP-1) in Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (General Data Protection Regulation - GDPR).

   Podjetje bo osebne podatke uporabilo izključno za opravljanje svojih storitev.

   Ali lahko obiskujem spletno stran Fatalka.si brez razkritja kakršnihkoli osebnih podatkov?

   Da. Do spletne strani lahko kadarkoli dostopate brez razkritja osebnih podatkov. Uporabnik je zaprošen, da posreduje osebne podatke le, če se želi prijaviti na prejemanje e-novic, opraviti nakup, komunicirati preko posebnih spletnih obrazcev ali ustvariti uporabniški račun. V vsakem primeru popolnoma svobodno in samostojno odločate ali želite svoje osebne podatke razkriti.

   Kdo zbira in hrani moje osebne podatke?

   Posredovane osebne podatke obdeluje upravitelj spletne trgovine Fatalka.si. Da bi ohranil osebne podatke svojih uporabnikov zaščitene pred uničenjem, izgubo ali nepooblaščenim razkritjem, je upravitelj spletnega mesta sprejel ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe.

   Katere osebne podatke zbirate?

   Podjetje za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove podatke:

   • ime in priimek,
   • naslov za dostavo,
   • firma oz. naziv podjetja, če je uporabnik pravna oseba,
   • davčna številka, če je uporabnik pravna oseba,
   • IP naslov uporabnika,
   • čas in datum registracije,
   • geslo v šifrirani obliki,
   • telefonska številka,
   • naslov elektronske pošte, ki je obenem tudi uporabniško ime,
   • druge podatke, ki jih vnesete v spletne obrazce (npr. v kontaktni obrazec).
   Osebni podatki se zbirajo le na podlagi izrecnega soglasja posameznega uporabnika. Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih uporabnik vnaša na spletnem mestu, ponudnik ne odgovarja.

    Zakaj se zbirajo moji osebni podatki?

    Upravitelj uporablja zbrane osebne podatke in kontaktne informacije le za namene, povezane z njegovimi poslovnimi dejavnostmi. In sicer za:

    • opravljanje storitev v okviru delovanja spletne trgovine - sprejem in obdelava uporabnikovega naročila, odprema paketov, komunikacija, reševanje reklamacij ipd.,
    • vodenje evidence registriranih uporabnikov za zagotovitev dostopa do določenih funkcij spletne trgovine,
    • obveščanje uporabnikov po e-pošti o ugodnostih, posebnih ponudbah in akcijah, če je uporabnik prijavljen na prejemanje Fatalkinih e-novic,
    • vzorčenje, anketiranje, statistične obdelave podatkov, prilagajanje ponudbe in segmentacija,
    • druge oblike uporabe posredovanih podatkov, v katere uporabnik spletne strani posebej privoli.

    S podanim soglasjem za obdelavo osebnih podatkov uporabnik dovoljuje podjetju, kot upravljalcu zbirke osebnih podatkov hrambo in obdelavo teh podatkov skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

    Upravljalec osebnih podatkov ne bo uporabil teh podatkov za namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi.

    Dostavni službi bo podjetje za namene dostave v spletni trgovini kupljenih izdelkov zaupalo naslednje podatke  - ime in priimek kupca, naslov za dostavo, naslov elektronske pošte in telefonsko številko za obveščanje o statusu dostave naročila.

    V stik z uporabnikom preko elektronske pošte bo podjetje vstopilo le, če bo potrebno obvestilo o statusu naročila, plačila, dostave paketa in razpoložljivosti izdelkov.

     Ali osebne podatke posredujete tretjim?

     V skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, smo zavezani k varovanju osebnih podatkov uporabnikov spletne strani. Upravitelj spletne trgovine ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredoval osebnih in drugih podatkov uporabnika tretji osebi oziroma ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne in druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov podjetja.

     Koliko časa hranite moje osebne podatke?

     Zbrane osebne podatke bo podjetje za lastne potrebe uporabljalo toliko časa, kolikor je to nujno potrebno, da se doseže namen, zaradi katerega so bili zbrani oziroma do preklica privolitve z zahtevo za odstranitev osebnih podatkov iz baze.

     Roki hrambe glede na vrsto osebnih podatkov:

     • podatki o vsebini naročila se hranijo največ 10 let,
     • podatki o prijavi na prejemanje oglasnih elektronskih sporočil do odjave iz baze prejemnikov e-novic, 
     • podatki o registraciji do preklica registracije in izbrisa uporabniškega računa,
     • podatki o udeležencih nagradnih iger se hranijo največ 5 mesecev, podatki o zmagovalcih nagradnih iger največ 10 let.

     V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik na zahtevo možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov.

     Ali lahko zbirate osebne podatke mladoletnih oseb?

     Osebe, mlajše od 18 let, lahko razkrijejo svoje osebne podatke le z dovoljenjem staršev ali skrbnikov. Ponudnik brez izrecnega dovoljenja staršev ali skrbnikov ne sme sprejemati kakršnihkoli osebnih podatkov, ki zadevajo otroke. Ponudnik ne sme sprejemati naročil od nekoga, za katerega ve, ali sumi, da je otrok, ne da bi za to imel izrecnega dovoljenja njegovih staršev ali skrbnikov. 

     Izvajanje politike zasebnosti

     Vsak posameznik, katerega ponudnik zbira, hrani in obdeluje njegove osebne podatke, ima glede teh podatkov naslednje pravice:

     • pravica do pozabe - v kolikor posameznik ne želi več, da se njegovi osebni podatki, ki jih hrani in obdeluje obdelovalec obdelujejo in ob pogoju, da ni zakonitih razlogov za njihovo nadaljnjo hrambo, bo lahko od obdelovalca kadarkoli zahteva, da se njegovi podatki zbrišejo,
     • pravica vedeti, kako dolgo se hranijo osebni podatki,
     • pravica zahtevati popravek, izbris ali vložiti pritožbo,
     • pravica do prenosljivosti - posameznik lahko, v kolikor to želi, lahko od obdelovalca zahteva, da mu zagotovi osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki,
     • pravica do pravnega sredstva in sankcije - posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, pa tudi pravico do pravnih sredstev zoper odločitev nadzornega organa ali v primeru neukrepanja nadzornega organa, pravico do odškodnine in odgovornosti,
     • pravica ne biti podvržen ukrepom, ki izhajajo zgolj iz profiliranja, analize ali predvidevanj z uporabo avtomatiziranih sredstev obdelave,
     • pravica do umika soglasja - posameznik ima pravico do umika soglasja za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov, posebej v primeru neposrednega trženja.
     Vse pri podjetju redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletne trgovine. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja s podjetjem. 

      E-novice:

      Po prijavi na e-novice, bo vaš elektronski naslov uporabljen za pošiljanje promocijskih sporočil. Iz obveščanja se lahko kadarkoli odjavite in sicer tako, da v sporočilu kliknete na povezavo "Odjava" in sledite navodilom.

      Uporabniški račun:

      Registrirani uporabniki lahko kadarkoli prenehajo uporabljati spletno trgovino in prekličejo svojo registracijo. To storijo tako, da s pisno izjavo sporočijo preklic registracije. Pred podajo izjave o preklicu registracije mora uporabnik poravnati vse še neporavnane obveznosti iz naslova opravljenih nakupov v spletni trgovini. Podjetje bo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine v okviru te politike zasebnosti varovalo tudi v primeru preklica registracije.

      Obvestila o naročilu:

      Podjetje si pridržuje pravico, da stopi v stik z uporabnikom preko elektronske pošte, vpisane v postopku oddaje naročila, če bo to potrebno zaradi obveščanja o statusu naročila, plačila, dostave paketa in razpoložljivosti izdelkov. Kontaktiramo vas v primeru spremenjenega roka dostave, morebitne nerazpoložljivosti naročenih izdelkov ter po izteku 7 dni, če odposlana pošiljka v tem času ni bila prevzeta.

      Postopek uveljavljanja pravic

      Posameznik lahko svoje osebne podatke posodablja, zahteva poročilo ali izbris na strani za Izvajanje pravic

      Posameznik lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja njegovih pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovi na upravljalca tudi v pisni obliki in sicer na elektronski naslov help@fatalka.si.

      Upravljavec lahko za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od posameznika zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da ga ne more zanesljivo identificirati.

      Upravljalec mora na zahtevo posameznika, s katero uveljavlja svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

      Podjetje osebne podatke posameznika hrani do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Uporabnik lahko svoje soglasje prekliče in zahteva, da podjetje njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbriše.

      Imenovana je pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov, ki je dosegljiva na dpo@fatalka.si.

      Politika zasebnosti velja od 15.2.2019 

       

      2. PIŠKOTKI

      Kaj so piškotki?

      Piškotki (angl. cookies) so majhne tekstovne datoteke, ki jih spletno mesto pošlje brskalniku. Ob vsakem ponovnem obisku bo strežnik pridobil podatek o naloženem piškotku in prepoznal napravo uporabnika. Piškotki ne vsebujejo ali zbirajo informacij, ki bi omogočali identifikacijo posameznika, če pa spletnemu mestu uporabniki te podatke posredujejo sami, na primer z registracijo, se ti lahko povežejo s podatki, ki so shranjeni v piškotku. Razlikujejo se glede na dolžino veljavnosti, funkcionalnost in stran, ki jih namešča.

      Vrste piškotkov

      • Začasni ali sejni piškotki se v brskalnik odložijo le za čas trajanja seje. Ko uporabnik sejo konča in zapre spletni brskalnik, se sejni piškotki iz pomnilnika naprave avtomatično izbrišejo.
      • Trajni ali shranjeni piškotki ostajajo za določen čas v brskalniku uporabnika tudi po zaključku seje. Trajni so na primer piškotki spletnega mesta, ki se uporabljajo za shranjevanje informacij o registraciji, in piškotki družbenih omrežij. 
      • Lastni piškotki se pošljejo s spletnega mesta, ki si ga uporabnik ogleduje, in so lahko sejni ali shranjeni.
      • Drugi piškotki se naložijo iz tretjih, partnerskih spletnih mest (npr. Facebook) in se uporabljajo za različne namene - oglaševanje, merjenje prometa,...

      Po veljavni zakonodaji je brez soglasja uporabnika dovoljeno nameščanje obveznih piškotkov, torej tistih, brez katerih je optimalno delovanje spletnega mesta onemogočeno. Pred namestitvijo drugih piškotkov je potrebno pridobiti uporabnikovo dovoljenje. Uporabnikom priporočamo, da v namestitev piškotkov privolijo, saj bodo v nasprotnem primeru določene funkcije, kot je naprimer seznam preteklih naročil v uporabnikovem profilu ali delitev vsebine na socialnih omrežjih, onemogočene (odstranjeni bodo ustrezni gumbi). 

      Zakaj so piškotki potrebni?

      Fatalka.si s pomočjo piškotkov zagotavlja uporabniku bolj prijazno in enostavnejše delovanje spletnega mesta. Brez uporabe nekaterih piškotkov se lahko zgodi, da posamezne funkcije ali storitve spletne trgovine ne bodo delovale.

      Onemogočanje piškotkov 

      Uporabnik ima popoln nadzor nad piškotki, ki se naložijo v njegovo napravo. V nastavitvah brskalnika lahko z izbiro ustreznih opcij shranjevanje piškotkov omejite ali onemogočite, piškotke pa kadarkoli trajno izbrišete.

      Informacije o nastavitvah piškotkov za posamezne brskalnike:

      Chrome

      Firefox

      Internet Explorer 9

      Internet Explorer 7 in 8

      Safari

      Opera

       

      Piškotki na tem spletnem mestu

       Piškotek Namen
      _orig_referrer Spletna košarica
      _secure_session_id Zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje
      Cart Spletna košarica
      cart_sig Blagajna in oddaja naročila
      cart_ts Blagajna in oddaja naročila
      checkout_token Blagajna in oddaja naročila
      Secret Blagajna in oddaja naročila
      Secure_customer_sig Prijava v uporabniški profil
      storefront_digest Prijava v uporabniški profil
      _landing_page Analitika pristajalnih strani
      _orig_referrer Analitika pristajalnih strani
      _s Analitika spletnih strani
      _shopify_fs Analitika spletnih strani
      _shopify_s Analitika spletnih strani
      _shopify_sa_p Marketinška analitika
      _shopify_sa_t Marketinška analitika
      _shopify_uniq Spletna analitika
      _shopify_visit Spletna analitika
      _shopify_y Spletna analitika
      _y Spletna analitika
      tracked_start_checkout Spletna analitika v povezavi z blagajno