Vračilo in zamenjava

vračilo in zamenjavaVračilo (odstop od pogodbe)

Kupec ima pravico, da v 46 dneh na elektronski naslov help@fatalka.si obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. V ta namen lahko neobvezno uporabi obrazec za odstop od pogodbe, ki ga pošlje na naslov podjetja po pošti ali v elektronskem sporočilu. Odstopni rok začne teči z dnem, ko potrošnik pridobi dejansko posest nad blagom. Rok za vračilo izdelka je 14 dni, šteto od dneva obvestila o odstopu od pogodbe.


Izdelki niso namenjeni uporabi v določenem času za odstop od pogodbe, zato sme potrošnik blago preizkusiti le v obsegu, potrebnem za ugotovitev dejanskega stanja. Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.


Kupec izgubi pravico do odstopa od pogodbe:

  • če je izdelek uporabljen, nošen, poškodovan (praske, madeži, razbarvanje itd.) ali modificiran (napr. prilagoditev velikosti prstana),
  • če je poškodovano ali uničeno darilno pakiranje,
  • če ni originala ali kopije računa,
  • če je pretekel 46 dnevni rok za odstop od pogodbe oziroma 14 dnevni rok za vračilo blaga, pod pogojem, da je bilo obvestilo o odstopu od pogodbe podano pravočasno.

Postopek vračila:

Izdelek skrbno zapakirajte, priložite kopijo računa  in ga pošljite na naslov Fatalka.si, PRIMA PARTA, Yuliya Grajfoner s.p., Postojnska 14, 1000 Ljubljana.

 

V primeru odstopa od pogodbe prodajalec nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu vrne vsa prejeta plačila in sicer z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če potrošnik izrecno zahteva uporabo drugega plačilnega sredstva. V zvezi z odstopom od pogodbe bremenijo potrošnika le neposredni stroški vračila blaga.

 

Dobro je vedeti: 

  • podjetje lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj,
  • izdelke je potrebno vrniti skupaj z darilnim pakiranjem,
  • ob vračilu izdelkov se morajo vrniti tudi darila, če so bila prejeta ob nakupu,
  • darilnih bonov ni mogoče menjati za gotovino,
  • izdelki, ki jih potrošnik prejme kot nagrado v nagradni igri, niso predmet vračila ali izplačila,
  • pošiljk z odkupnino podjetje ne sprejema.
Pravila o odstopu od pogodbe veljajo v primeru vračila brezhibnega izdelka. Če poškodbe ali napake na izdelku niso posledica potrošnikovega nevestnega ali nepravilnega ravnanja z izdelkom (torej niso nastale po krivdi uporabnika), uveljavlja kupec svoje pravice iz naslova stvarne napake v skladu s pravili XI. poglavja Splošnih pogojev poslovanja. 

Zamenjava

Če potrošnik ob pregledu naročenega izdelka ugotovi, da ta ne izpolnjuje pričakovanj, ima pravico, da ga pod pogoji, ki veljajo za odstop od pogodbe, zamenja. Menjava je možna le za artikel enake ali višje vrednosti. Kupec v 46 dneh od datuma prevzema blaga na elektronsko pošto help@fatalka.si podjetje obvesti, da želi zamenjavo. Rok za vračilo izdelka je 14 dni, šteto od dneva obvestila o zamenjavi. Po prevzemu vrnjenega blaga prodajalec nemudoma oziroma najkasneje v roku 3 delovnih dni odpremi paket z drugim izdelkom. Pri zamenjavi blaga potrošnika bremenijo stroški vračila blaga, stroški dostave drugega izdelka ter morebitno doplačilo zaradi razlike v ceni.